Zahradnictví
Libor Gottvald
tel.: +420 604 127 030

Návrhy, realizace a úprava zahrad


Provádíme veškeré práce týkající se návrhů, realizací a úprav zahrad od vysekání (vykácení) stávajících porostů, úpravy terénu, rozboru a úpravy chemického složení půdy, oplocení pozemku, výstavbu zahradních chodníků a jezírek až po konečnou výsadbu dřevin a výsev trávníku. Při našich realizacích vycházíme z bohatých zkušeností v oblasti tvorby zahrad a pečlivě vybíráme rostliny od ověřených a dlouholetých dodavatelů. Dodáváme především rostliny pěstované v České republice. Pokud musíme dodat rostliny pěstované v zahraničí upozorňujeme zákazníka na jejich případné odlišnosti v pěstování či nárocích.

V případě Vašeho zájmu, se o Vaši zahradu postaráme v pravidelných časových intervalech a tím budete mít více volného času. Pokud s námi uzavřete smlouvu na dlouhodobější údržbu zahrady (pravidelné sekání trávy, stříhání stromků a keřů, apod.) poskytneme Vám výrazné slevy.

Pokud máte zájem o naše služby, kontaktujte nás na telefonním čísle +420 604 127 030. Po telefonické domluvě do 7 dnů zdarma přijedeme k Vám a sjednáme veškeré podrobnosti týkající se rozsahu prací a termínů jejich dokončení.
Po dohodnutí všech podrobností Vám vypracujeme podrobnou cenovou nabídku a po odsouhlasení ceny začneme ve sjednaném termínu provádět Vámi objednané práce.
Na veškeré námi provedené práce a námi dodané a zasazené rostliny poskytujeme záruku 2 roky.
Pokud máte zájem o dlouhodobější údržbu zahrady, sjednáme rozsah této údržby, uzavřeme smlouvu a práce budeme provádět pravidelně v dohodnutých termínech (termíny je možno domlouvat i jednotlivě 14 dnů předem). Platba za tyto práce může být dle dohody prováděna po každé naší návštěvě nebo v měsíčních intervalech.