Zahradnictví
Libor Gottvald
tel.: +420 604 127 030

Často kladené otázky ke stříhání a kácení stromů


Pokácíte mi i jeden strom?

Samozřejmě Vám pokácíme i jeden jediný strom na Vaší zahradě. Mezi zakázkami neděláme rozdíly, jestli je potřeba jeden strom či dvacet stromů. Každá práce je v něčem jiná a přináší nám i další zkušenosti a proto si vážíme každé takovéto možnosti dokázat naše dovednosti.

Co budu dělat se dřevem?

Pokud nemáte možnost spálení například v krbu či jinak, na požádání Vám dřevo odvezeme.

Kdy je vhodná doba ke kácení?

Nejvhodnější doba ke kácení je mimo vegetační dobu stromů tj. od listopadu do přibližně března než stromy začnou rašit. Pokud se tedy rozhodnete využít našich služeb v této oblasti tak v zimním období je nejvhodnější doba.

Musím žádat o povolení?

Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny č.114/1992 Sb. jasně stanovuje, za jakých podmínek se kácení stromů realizuje. Kompletní zákon si můžete stáhnout nebo prohlédnout níže.
Vlastník pozemku, na němž strom ke kácení stojí, má ze zákona tyto povinnosti: V případě, že strom ve výšce 130 cm nad zemí má obvod kmene do 80 cm, může dojít ke zkácení, ale majitel pozemku je povinen oznámit toto příslušnému městskému nebo obecnímu úřadu a to do 15 dnů od provedení. V případě, že strom překračuje ve výšce 130 cm nad zemí 80 cm obvod kmene, je nutné žádat o povolení ke kácení.
Naše rada: Pokud strom který chcete kácet ohrožuje Váš majetek či zdraví osob, je nutné toto v žádosti uvést.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v PDF)

Pokácíte mi strom i když je vedle něj dům, chata, garáž apod.?

Ano samozřejmě i tento strom Vám pokácíme.